ناودانی

یکی از دیگر از مقاطعی که هم در کشور تولید میگردد و هم واردات نقشی در آن ایفا می کند، ناودانیست. ناودانی به دو دسته سبک(UPE روسی) و هم وزن اروپا (UPN) تقسیم می شود. که با توجه به موقعیت استفاده (میزان بار وارده) ازیکی از این دسته محصولات استفاده می شود. . قیمت ناودانی سبک تفاوت زیادی با ناودانی هم وزن دارد که گاهاً موجب سوء استفاده برخی فروشنده ها ، از عدم اطلاعات کافی مشتریان می گردد. قیمت ناودانی سبک کمتر از ناودانی هم وزن است و این کالای فولادی در طراحی و ساخت بخش کمی را به خود اختصاص می دهد. شرکت فولاد فرا طرح تامین بخشی از این کالا را در بازار و برای مشتریان مصرف کننده انجام می دهد.

شرکت فولاد فراطرح با بهترین تولیدکنندگان این محصول جهت تامین نیاز مشتریان خود در ارتباط است.