عملکرد شرکت‌های فولادی بازار سرمایه در آذرماه

عملکرد شرکت‌های فولادی بازار سرمایه در آذرماه

1399/10/10
منتشر شده توسط : مدیر سایت

عملکرد شرکت‌های فولادی بازار سهام ایران در آذرماه منتشر شد. از میان شرکت‌های فولادی، سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فولاد آلیاژی ایران و غلتک سازان سپاهان بالاترین درآمد فروش ماهانه تاریخ خود را در آذرماه امسال ثبت کردند. بقیه شرکت‌های فولادی نیز عملکرد موفقی در آذرماه سال جاری داشتند.

به گزارش شرکت فولاد فراطرح، شرکت فولاد مبارکه در آذر ماه 78,370 میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 494,552 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذر امسال نسبت به ماه قبل 4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 167 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه فولاد مبارکه نسبت به مشابه سال گذشته 67 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 68 درصد بیشتر است.

شرکت فولاد آلیاژی ایران در آذر ماه 6,657 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 42,764.6 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذر سال جاری این شرکت نسبت به ماه قبل 11 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 197 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه این شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 114 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 104 درصد بیشتر می باشد.

شرکت غلتک سازان سپاهان نیز آذرماه معادل ۱۸۱ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل، رشد ۲۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

عملکرد سایر شرکت‌های فولادی در آذرماه

شرکت ذوب آهن اصفهان در آذر ماه 18,459 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 132,439.2 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذر ذوب آهن نسبت به ماه قبل 7 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 111 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه این شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 73 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 63 درصد بیشتر می باشد.

شرکت فولاد خوزستان در آذر ماه 32,247 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 208,798 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذرماه سال جاری این شرکت نسبت به ماه قبل 25 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 189 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه فولاد خوزستان نسبت به مشابه سال گذشته 84 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 76 درصد بیشتر است.

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در آذر ماه 9654 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 55,669 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذر این شرکت نسبت به ماه قبل 7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 137 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه این شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 83 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 75 درصد بیشتر می باشد.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در آذر ماه 13,101 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 83,110 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذر نسبت به ماه قبل 10 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 81 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه این شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 108 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 109 درصد بیشتر می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان در آذر ماه 10,329 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش 76,747 میلیارد ریالی رسیده است. فروش آذر نسبت به ماه قبل 18 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 139 درصد افزایش داشته است. مجموع فروش نه ماهه این شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 82 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 67 درصد بیشتر می باشد.

شرکت فولاد خراسان نیز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 30 آذر 99 معادل 5,774 میلیارد ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل افزایش 60 درصدی را نشان می‌دهد.