نبشی

نبشی‌ها از زیرمجموعه‌های مقاطع هستند. میزان مصرف این کالا در پروژه‌ها به نسبت سایر مقاطع بسیار کم است. بیشترین نیاز به این محصول توسط تولیدکنندگان داخلی در حال تأمین است. شرکت فراطرح فولاد با بهترین تولیدکنندگان این محصول جهت تأمین نیاز مشتریان خود، در ارتباط است.