اسلب

ورق­‌های فولادی از جمله فراورده‌های کلیدی و اساسی در صنایع هر کشوری محسوب می‌­شوند و بر همین اساس اسلب به عنوان ماده اولیه تولید ورق، از ارزش و اهمیتی انکارناپذیر در زنجیره فولاد برخوردار است.

شرکت فراطرح فولاد در طول سال‌های گذشته با تامین اسلب در قالب مشارکت‌ها و قراردادهای گوناگون نقش شایان توجهی در رونق زنجیره تامین محصولات تخت فولادی از جمله ورق‌های گرم تخت، ورق‌های گرم کلاف و محصولات پایین دستی این حوزه همچون ورق سرد و گالوانیزه ایفا نموده است.

از جمله همکاری‌های مؤثر و پرثمر در این حوزه، همکاری با شرکت فولاد اکسین خوزستان در راستای تامین اسلب مورد نیاز آن شرکت بوده که باعث شد تا شرکت فراطرح فولاد اثری قابل توجه بر مسیر بالندگی این حوزه از صنعت کشور و صنایع پایین‌­دستی داشته باشد.