مدرسه ایران فردا 2

مدرسه ایران فردا 2

سال 1399 استان کرمان شهرستان ریگان روستای بمبویان

دبستان سه کلاسه به متراژ 200 متر

سازه اسکلت بتنی و سازه دیواره سنتی