شرکای تجاری فراطرح فولاد

13
تعداد گروه محصولات
214
تعداد پروژه ‏ها
1880
تعداد مشتریان

آینده فراطرح را همکاران متخصص رقم می زنند

4
دکتری
27
کارشناسی ارشد
30
کارشناسی
100
کل پرسنل