اخبار و مقالات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 11 شهریور 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۱ شهریور در مجموع شاهد ثبات قیمتها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار تغییری نداشت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین حدود ۱۵۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۷۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۴۷۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

حضور شرکت فراطرح فولاد در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته اصفهان

شرکت فراطرح فولاد در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته اصفهان که در تاریخ 10تا 13 شهریور 1401 در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان سالن C برگزار می گردد حضور خواهد داشت.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 4 شهریور 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۴ شهریور باز هم شاهد کاهش قیمتها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۵۰۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 28 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۸ مرداد شاهد کاهش قیمتها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۴۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۲.۸ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۸۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۰۵ تومان به ازای هر کیلو رسید. ورود مذاکرات احیای برجام به مرحله حساس پایانی، بازار فولاد را وارد وضعیت صبر و انتظار کرده و این وضعیت، کاهش تقاضا و کاهش قیمتها را در پی داشته است.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 21 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۱ مرداد پس از چهار هفته متوالی کاهش قیمتها، بالاخره شاهد افزایش قیمتها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۳.۵ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۳۸۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 14 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد در مجموع برای چهارمین هفته متوالی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم اما با این حال، از روز چهارشنبه هفته گذشته نشانه‌هایی از احتمال صعودی شدن قیمت‌ها در بازار آهن ظاهر شد. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۳۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۰۸۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 7 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۷ مرداد برای سومین هفته پیاپی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم و هفته گذشته یکی از شارپ‌ترین کاهش قیمت‌ها در بازار آهن رقم خورد. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۱۰۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۶.۲ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۲۱۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 31 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳۱ تیر شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۲.۷ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۴۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۸۰۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 24 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۴ تیر شاهد افت نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۱۲۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۰.۷ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۷۱۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۵۰۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 17 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۷ تیر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۸۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۹۳۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 10 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۰ تیر برای دومین هفته متوالی شاهد کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۳.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۷۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۶۸۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 3 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳ تیر شاهد کاهش ملموس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۷۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۴.۱ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۰۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۴۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۵۶۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات