اخبار و مقالات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 21 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۱ مرداد پس از چهار هفته متوالی کاهش قیمتها، بالاخره شاهد افزایش قیمتها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۳.۵ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۳۸۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 14 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد در مجموع برای چهارمین هفته متوالی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم اما با این حال، از روز چهارشنبه هفته گذشته نشانه‌هایی از احتمال صعودی شدن قیمت‌ها در بازار آهن ظاهر شد. هفته گذشته در مجموع قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۳۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۰۸۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 7 مرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۷ مرداد برای سومین هفته پیاپی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم و هفته گذشته یکی از شارپ‌ترین کاهش قیمت‌ها در بازار آهن رقم خورد. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۱۰۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۶.۲ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۲۱۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 31 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳۱ تیر شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۲.۷ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۴۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۸۰۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 24 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۴ تیر شاهد افت نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۱۲۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۰.۷ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۷۱۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۵۰۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 17 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۷ تیر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۸۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۹۳۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 10 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۰ تیر برای دومین هفته متوالی شاهد کاهش قابل ملاحظه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۳.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۷۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۶۸۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 3 تیر 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳ تیر شاهد کاهش ملموس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۷۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۴.۱ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۰۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۴۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۵۶۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 27 خرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۷ خرداد، برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۸۳۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۸۱۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۸۴۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 20 خرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۰ خرداد، شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۴.۸ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۸۱۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۹۴۵ تومان به ازای هر کیلو رسید. هفته گذشته از روز دوشنبه ۱۶ خرداد نخستین رشد "شارپ" قیمت محصولات فولادی پس از فروردین سال جاری رقم خورد. خبرها حاکی از این است که محدودیت مصرف برق صنایع فولاد از ۱۵ خرداد آغاز شده است.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 6 خرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۶ خرداد، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۳۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۹۷۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 30 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت، در مجموع شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. در ابتدای هفته گذشته قیمت میلگرد در بازار افزایش یافت و سپس از اواسط هفته شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و در نتیجه در مجموع، قیمت‌ها در هفته گذشته تغییر چندانی نداشت. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار به صورت بسیار جزئی و تقریباً ۱۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۹۷۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات