اخبار و مقالات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 29 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۹ بهمن، شاهد رشد قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۲.۳ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۸۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۵۵۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 22 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۲ بهمن، پس از دو هفته رشد قیمت‌ها در بازار آهن متوقف شد و شاهد کاهش نرخ‌ها در این بازار بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۲۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۸ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۰۸۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 15 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۵ بهمن، برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۱۳۵ به ازای هر کیلو رسید. در دو هفته اخیر، ابتدا خبر قطعی برق و گاز تعدادی از شرکت‌های فولادی و سپس تغییر فرمول قیمت پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا، قیمت‌ها در بازار آهن را افزایش داد.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 8 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۸ بهمن، پس از حدود دو ماه، برای نخستین بار شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۴.۷ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۴۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۰۵۰ به ازای هر کیلو رسید. بازار فولاد که در هفته‌های اخیر وارد حباب منفی قیمت‌ها شده بود، در هفته گذشته با افزایش نرخ‌ها روبرو شد و محرک اولیه این افزایش نرخ نیز خبرها مبنی بر قطع گاز و برق برخی شرکت‌های فولادی بود.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 1 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱ بهمن، باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۷۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۱ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۴۷۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۳۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۳۷۵ به ازای هر کیلو رسید. در دی‌ماه در مجموع قیمت میلگرد در بازار آهن حدود ۷۴۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۴.۸ درصد کاهش یافت.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 24 دی 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۴ دی، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۲۵ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۵ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۴۹۲۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۷۵۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 17 دی 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۷ دی، در مجموع شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط به‌صورت بسیار جزئی و حدود ۵ تومان به ازای هر کیلو کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۱۴۵ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۷۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۷۵۰ به ازای هر کیلو رسید. علی‌رغم مقاومت قیمت میلگرد در بازار در برابر کاهش قیمت، در هفته گذشته در بورس کالا باز هم شاهد کاهش قیمت میلگرد بودیم.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 10 دی 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۰ دی، باز هم شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۹۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۷۵۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 3 دی 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳ دی، شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۴۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۱۹۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 26 آذر 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۶ آذر، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۷ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۷۲۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۲۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۶۸۵ به ازای هر کیلو رسید. از ابتدای آذر تاکنون متوسط قیمت میلگرد در بازار حدود ۷۱۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۴.۳ درصد کاهش یافته که کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 19 آذر 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۹ آذر، در مجموع شاهد افزایش اندک قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۵۲۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۸۹۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 12 آذر 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۲ آذر، برای سومین هفته متوالی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۲.۱ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۲۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۶۹۵ به ازای هر کیلو رسید. در هفته گذشته، میانگین قیمت میلگرد برای نخستین بار از ۲۲ مهر سال جاری تاکنون، وارد کانال ۱۵۰۰۰ تومانی شد.

مشاهده جزییات