اخبار و مقالات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 27 خرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۷ خرداد، برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۸۳۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۸۱۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۸۴۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 20 خرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۰ خرداد، شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۴.۸ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۸۱۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۹۴۵ تومان به ازای هر کیلو رسید. هفته گذشته از روز دوشنبه ۱۶ خرداد نخستین رشد "شارپ" قیمت محصولات فولادی پس از فروردین سال جاری رقم خورد. خبرها حاکی از این است که محدودیت مصرف برق صنایع فولاد از ۱۵ خرداد آغاز شده است.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 6 خرداد 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۶ خرداد، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۳۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۹۷۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 30 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت، در مجموع شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. در ابتدای هفته گذشته قیمت میلگرد در بازار افزایش یافت و سپس از اواسط هفته شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و در نتیجه در مجموع، قیمت‌ها در هفته گذشته تغییر چندانی نداشت. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار به صورت بسیار جزئی و تقریباً ۱۰ تومان به ازای هر کیلو افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۹۷۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 23 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار تقریباً ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۶ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۱۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۰۱۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 16 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۶ اردیبهشت، عمدتاً شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته به دلیل تعطیلات عید فطر، تقریباً بازار نیمه‌تعطیل بود. قیمت میلگرد در بازار تقریباً در هفته گذشته ثابت بود و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین حدود ۱۷۸۶۰ تومان به ازای هر کیلو بود. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۲۷۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 9 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت، عمدتاً شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌صورت بسیار جزئی و به‌طور متوسط حدود ۱۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۰۶ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۸۶۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۳۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 2 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۱۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۲ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۸۷۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۲۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 26 فروردین 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۶ فروردین، شاهد کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۴ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۰۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۵۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 19 فروردین 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۹ فروردین، در حالی بازار آهن فعالیت کامل خود را در سال جدید از سر گرفت که پیش از آن در هفته نیمه‌تعطیل منتهی به ۱۲ فروردین، شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این بازار بودیم. با این پیش‌زمینه، در ابتدای هفته گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن و در انتهای هفته، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) در انتهای هفته گذشته به‌طور میانگین به حدود ۱۸۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید؛ در حالی که در ابتدای هفته این قیمت ۱۸۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۴۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 20 اسفند 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۰ اسفند، شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۷.۱ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۷۵۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 13 اسفند 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۳ اسفند، شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۹ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۷۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات