اخبار و مقالات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 23 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته قیمت میانگین میلگرد آجدار در بازار تقریباً ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو معادل ۱.۶ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۱۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۹۰۱۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 16 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۶ اردیبهشت، عمدتاً شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. هفته گذشته به دلیل تعطیلات عید فطر، تقریباً بازار نیمه‌تعطیل بود. قیمت میلگرد در بازار تقریباً در هفته گذشته ثابت بود و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین حدود ۱۷۸۶۰ تومان به ازای هر کیلو بود. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۲۷۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 9 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت، عمدتاً شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌صورت بسیار جزئی و به‌طور متوسط حدود ۱۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۰۶ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۸۶۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۳۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 2 اردیبهشت 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲ اردیبهشت، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۱۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۲ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۸۷۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۲۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 26 فروردین 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۶ فروردین، شاهد کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۴ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۸۰۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۵۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۹۵ تومان به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 19 فروردین 1401

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۹ فروردین، در حالی بازار آهن فعالیت کامل خود را در سال جدید از سر گرفت که پیش از آن در هفته نیمه‌تعطیل منتهی به ۱۲ فروردین، شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این بازار بودیم. با این پیش‌زمینه، در ابتدای هفته گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن و در انتهای هفته، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) در انتهای هفته گذشته به‌طور میانگین به حدود ۱۸۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید؛ در حالی که در ابتدای هفته این قیمت ۱۸۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو بود. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۷۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۸۷۴۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 20 اسفند 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۰ اسفند، شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۷.۱ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۷۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۷۵۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 13 اسفند 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۳ اسفند، شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۹ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۷۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 6 اسفند 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۶ اسفند، در مجموع شاهد کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۴۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۲ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۳۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۶۱۵ به ازای هر کیلو رسید. در مجموع در بهمن ماه سال جاری، قیمت میلگرد در بازار حدود ۱۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو (۷.۴ درصد) افزایش یافت.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 29 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۹ بهمن، شاهد رشد قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۲.۳ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۸۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۵۵۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 22 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۲۲ بهمن، پس از دو هفته رشد قیمت‌ها در بازار آهن متوقف شد و شاهد کاهش نرخ‌ها در این بازار بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۲۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۸ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۰۸۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 15 بهمن 1400

به گزارش فراطرح فولاد، در هفته منتهی به ۱۵ بهمن، برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱ درصد، افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۱۳۵ به ازای هر کیلو رسید. در دو هفته اخیر، ابتدا خبر قطعی برق و گاز تعدادی از شرکت‌های فولادی و سپس تغییر فرمول قیمت پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا، قیمت‌ها در بازار آهن را افزایش داد.

مشاهده جزییات